Tarieven 

Met ingang van 1 januari 2024 gelden de navolgende tarieven:

(alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW).

Wij werken voornamelijk met het boekhoudpakket Snelstart, maar ook E-boekhouden, Minox en Moneybird zijn bij ons in gebruik. Gebruikt u een ander pakket dat is dat altijd bespreekbaar. De abonnementen op deze pakketten zijn altijd voor uw eigen rekening en blijven eigendom van uw bedrijf.

 

Opstarttarief (eenmalig, niet van toepassing voor particulieren) € 139,75
Deze kosten omvatten de verwerking van uw gegevens in onze systemen, het aanvragen van de benodigde machtigingen en het vastleggen van uw gegevens ten behoeve van de WWFT.
Uurtarieven
Verwerking van de financiële administratie € 67,50
Reistijd € 67,50
Algemene consultancy € 95,00
Samenstellen van financiële rapportages zoals jaarrekening en periodieke overzichten € 95,00
Fiscale advisering € 95,00
Vaste tarieven (exclusief BTW)
Aangifte inkomstenbelasting van u en uw partner (ondernemer) € 175,00
Aangifte vennootschapsbelasting € 175,00
Aangifte omzetbelasting per periode € 45,00
Overige fiscale aangiften vallen onder het tarief van fiscale advisering en worden gefactureerd naar de bestede tijd waarbij de aangifte successierecht aanvangt met een tarief van € 90,00.
Salarisadministratie
Vaste kosten per werkgever per jaar € 32,50
Vaste kosten per werknemer per jaar € 32,50
Kosten per loonstrook € 19,50
Wij werken eventueel ook met een vast maandtarief, dit wordt op maat voor u samengesteld afhankelijk van de te verrichten werkzaamheden. De maandtarieven over het jaar 2023 zullen in 2024 met 7,5% worden verhoogd conform de consumentenprijsindex alle huishoudens.

Voor uw houdstermaatschappij (Holding BV) hanteren wij een vast maandtarief: Tarief Holding B.V.