Tarieven

Met ingang van 1 januari 2023 gelden de navolgende tarieven:

(alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW)

 

Opstarttarief (eenmalig, niet van toepassing voor particulieren) € 130,00
Deze kosten omvatten de verwerking van uw gegevens in onze systemen, het aanvragen van de benodigde machtigingen en het vastleggen van uw gegevens ten behoeve van de WWFT.
Uurtarieven
Verwerking van de financiële administratie € 65,00
Reistijd € 65,00
Algemene consultancy € 90,00
Samenstellen van financiële rapportages zoals jaarrekening en periodieke overzichten € 90,00
Fiscale advisering € 90,00
Vaste tarieven (exclusief BTW)
Aangifte inkomstenbelasting van u en uw partner (ondernemer) € 165,00
Aangifte vennootschapsbelasting € 165,00
Aangifte omzetbelasting per periode € 40,00
Overige fiscale aangiften vallen onder het tarief van fiscale advisering en worden gefactureerd naar de bestede tijd waarbij de aangifte successierecht aanvangt met een tarief van € 90,00.
Salarisadministratie
Vaste kosten per werkgever per jaar € 30,00
Vaste kosten per werknemer per jaar € 30,00
Kosten per loonstrook € 17,50
Wij werken eventueel ook met een vast maandtarief, dit wordt op maat voor u samengesteld afhankelijk van de te verrichten werkzaamheden. De maandtarieven over het jaar 2022 zullen in 2023 met 10% worden verhoogd.